ศูนย์หัวใจที่ไหนดี

safeheartcenter มีคำตอบ

 

เราให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจ และให้การรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยความเชี่ยวชาญในการรักษาจากทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคหัวใจที่ได้มาตรฐานสากล รวมไปถึงห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ ห้องปฏิบัติการผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ (CCU) ที่พร้อมด้วยอุปกรณ์การแพทย์ครบครัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย ในทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อการพักฟื้นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาและการใส่ใจดูแลอย่างอบอุ่นเสมือนครอบครัวเดียวกันทั้งก่อนและหลังการรักษา

 

การบริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจที่ไหนดี safeheartcenter ให้บริการตรวจวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคและความผิดปกติของหัวใจทุกชนิด อาทิ

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ ความผิดปกติของหัวใจ

การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ

การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก

การตรวจปฏิบัติการหัวใจ

การฟื้นฟูและส่งเสริมสมรรถภาพหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านผนังหน้าอก

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร

การตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)

การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก

การบันทึกคลื่นหัวใจ 24-48 ชั่วโมง รวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ

การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ

การตรวจฉีดสารทึบรังสีสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ

การฉีดสีตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง

การฉีดสีตรวจหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ สำหรับผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (Ablation)

เพราะฉนั้น เมื่อคุณนึกถึง ศูนย์หัวใจที่ไหนดี ให้นึกถึง safeheartcenter

 

ศูนย์โรคหัวใจ ที่ทันสมัยและมีมาตราฐาน และบริการที่ดีที่สุด

ทีมพยาบาลและบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ประกอบกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากลและห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจ ห้องผ่าตัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ ตลอดจนระบบทางด่วนช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) และรถพยาบาลฉุกเฉินเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ (Mobile CCU) ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยและช่วยชีวิตครบครัน

 

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

ศัลยแพทย์โรคหัวใจ

วิสัญญีแพทย์โรคหัวใจ

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความพร้อมในการบริการที่ครบวงจร โดย ให้บริการดังนี้

  1. บริการ NON INVASIVE

เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกาย ซึ่งศูนย์หัวใจสามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย ดังนี้

 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) เพื่อวินิจฉัยโรคภาวะผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น การเต้นของหัวใจผิดจังหวะภาวะหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจหนาตัว ขนาดและผนังหัวใจผิดปกติ เป็นต้น

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย ( EST) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอัตราชีพจร ระดับความดันโลหิต และการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บันทึกตลอดเวลา ขณะที่ผู้ป่วยออกกำลังกาย โดยให้ผู้ป่วยเดินบนพื้นเลื่อนหรือสายพาน ซึ่งจะเพิ่มความเร็วและความชันของพื้นเลื่อนหรือสายพาน โดยผู้ป่วยจะต้องออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไปตามมาตรฐานของการทดสอบ ข้อมูลที่ได้จะบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพการทำงานของร่างกายและหลอดเลือด ความสามารถในการออกกำลังกายของแต่ละบุคคล เป็นต้น

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography, Echo)การประเมินการทำงานของหัวใจ ทำให้ทราบว่ากล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวดีหรือไม่ ทำให้ทราบพยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจ มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวหรือหัวใจโตหรือไม่

การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Dynamic Electrocardiography / DCG / Holter Monitor)เป็นการบันทึกสภาวะคลื่นไฟฟ้าหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่หยุด เพื่อตรวจวินิจฉัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหาสาเหตุของอาการใจเต้นสั่น อาการวูบ

การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test) เป็นการตรวจหาสาเหตุความผิดปกติของอาการหน้ามืด เป็นลม วิงเวียนศีรษะ อาการวูบว่าเกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจหรือไม่

  1. บริการ INVASIVE PROCEDURES

เป็นการสวนหัวใจฉีดสี หรือใช้เครื่องมือ เพื่อการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาสภาวะหัวใจของผู้ป่วย ภายในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจที่ทันสมัย ประกอบด้วย

 

การตรวจในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและขยายหลอดเลือด แผนกห้องสวนหัวใจ (Catheterization Unit) ให้การตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเกิดความผิดปกติของหลอดเลือด โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชื่ยวชาญ ประกอบด้วย อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและขดลวด (Interventional Cardiologist) พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคเชี่ยนและทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การดูแลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาลระดับสากลพร้อมให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization) และการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ เป็นการตรวจลักษณะ และสภาวะของหลอดเลือดหัวใจว่ามีการตีบตันที่ไหน มากน้อยเพียงใด รวมถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ การบีบตัวของหัวใจ การตายของกล้ามเนื้อหัวใจ และการวัดความดันในห้องหัวใจที่ตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการต่าง ๆ ของโรคหัวใจโดยละเอียด

การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบัลลูน และการดามด้วยขดลวด (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty หรือ PTCA & Stent) เป็นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบัลลูน และ/หรือการใส่ขดลวดในผู้ป่วย ที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery) โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าอก การรักษาด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยความชำนาญ และประสบการณ์ของแพทย์พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญอย่างสูง

การผ่าตัดหัวใจ และหลอดเลือด (CARDIOTHORACIC Surgeries)

การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : CCRONARY ARTERY BYPASS GRAFTING)

การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้ปอดและหัวใจเทียม (OFF-PUMP CABG)

การผ่าตัดโดยใช้หลอดเลือดแดง (ALL ARTERIAL CONDITS) และหลีกเลี่ยงการใช้หลอดเลือดดำที่ขา

การผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก และไม่มีแผลที่ขา (SMALL INCISION)

  1. หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ (CARDIAC CARE UNIT/ CCU CARDIO WARD)
  2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ( REHABILITATION CENTER)
  3. รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (MOBILE CCU)
Tags: ,

Related Article

No Related Article