ตรวจหัวใจที่ไหนดี

safeheartcenter คือศูนย์โรคหัวใจครบวงจร

 

การเลือก ตรวจหัวใจที่ไหนดี

 

ศูนย์หัวใจ safeheartcenter ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

 

คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ safeheartcenter ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก

 

นอกจากนี้แล้ว ศูนย์หัวใจ safeheartcenter ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก

การบริการทางการแพทย์

 

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)

การตรวจดูหลอดเลือดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก

การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ

การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ

การตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ)

การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)

การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ

การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)

การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง

การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา

 

การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ

ศูนย์หัวใจ safeheartcenter ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล

ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ

การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)

การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)

กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ

การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ

การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน

หัวใจพิการแต่กำเนิด

การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน

การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง

การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery

ระบบลิ้นหัวใจ

การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

กลุ่มหลอดเลือด

การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง

การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต

การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา

 

ตรวจหัวใจที่ไหนดี

การตรวจสรรถภาพการทำงานของหัวใจด้วยสายพาน (Exercise Stress Test)

เป็นการตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งบนสายพาน(หรือลู่) เพื่อดูการทำงานของหัวใจและดูว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่เวลาออกกำลังกาย ช่วยวินิจฉัยแยกโรคในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก นอกจากนั้นยังใช้ตรวจสอบความ แข็งแรงของร่างกาย

 

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (E.K.G.)

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจเบื้องต้น ช่วยบอกความผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายที่เป็นมานานแล้ว อาจบอกถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบได้ โดยเฉพาะถ้าตรวจในขณะที่มีอาการเจ็บหน้าอก

 

เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ (Intra Aortic Balloon Pumb)

เป็นเครื่องช่วยให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ดีขึ้นและหัวใจใช้พลังงานในการทำงานลดลง มีประโยชน์กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีภาวะช็อกจากกล้ามเนื้อหัวใจตาย

 

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiosonogram)

เป็นการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงใช้ตรวจหาความผิดปกติในส่วนต่างๆ ของหัวใจ แพทย์สามารถมองเห็นการทำงานของหัวใจจากจอภาพสีจึงให้ผลการตรวจที่ชัดเจน

 

การกระตุ้นการเต้นของหัวใจ (Pace maker)

การกระตุ้นการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษ (Pace Maker) ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษใช้ใน การช่วยกระตุ้นการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยที่หัวใจเต้นช้า ผิดปกติ

Tags:

Related Article

No Related Article